in

Yin Yang: Zıtlıklardan Doğan Birlik Felsefesine Dair Her Şey!

Hepimiz o meşhur sembolü biliriz.

“Taijitu” adlı bu sembol, Yin Yang düşünce sisteminin sembolüdür.

Peki ama Yin Yang nedir? Gelin birlikte öğrenelim…

Yin Yang Nedir?

Çince’de Yin, gölgeli veya karanlık taraf anlamına gelir. Yang ise güneşli veya aydınlık taraf demektir. Çin felsefesinde ise Yin – Yang; karanlık ve aydınlık, negatif ve pozitif gibi anlamlara gelir. Bu ikilik ile birbirinden tamamen zıt şeylerin birbirini nasıl tamamladığı, dünya üzerinde birbirinden 180 derece zıt şeylerin aslında birbiriyle nasıl bağlantı olduğu anlatılmak istenir.

Su ve ateş, karanlık ve aydınlık gibi şeyler Ying – Yang düşüncesinin doğadaki temsilleri olarak düşünülür. Bu ikiliğin kökeni klasik Çin bilimi ve felsefesine dayanır. Öyle ki geleneksel Çin tıbbı da bu ikilik felsefesine dayanır. Ayrıca bu felsefe, Çin dövüş sanatlarında da temel düşünme ve pratik biçimlerinden biridir.

Birlik, Teklik, İkililik

İkilik pek çok inanç sisteminde bulunur. Yin Yang düşüncesi ise Birlik, Teklik anlayışıyla paraleldir. Bu inanç ise Taoculuk merkezlidir. Diyalektik tekçilik ya da ikili birlik düşünceleri ikilikten birlik oluşmasına yönelik verimli bir paradoksun meyveleridir.
beşiktaş escort
Yin ve Yang, birbirine zıt olmak yerine, birbirinin tamamlayan iki güç olarak görülür. Hayattaki her şeyde Yin ve Yang olduğu düşüncesi hakimdir ve her tekil olayda Yin ve Yang’den birinin daha ağır bastığı düşünülür.

Taocu metafizikte iyi ve kötü arasındaki fark algısaldır, gerçek değildir. Bu nedenle iyi ve kötü arasındaki farkın bıçakla ikiye kesmiş gibi ayrılamayacağı düşünülür. Konfüçyüsçülük’te de Dony Zhongshy’nun felsefesi Yin Yang kökenlidir.

Yin Yang Sembolü

Yin karanlık taraf anlamına gelir ve ortasında beyaz bir nokta vardır. Yang ise aydınlık taraftır ve ortasında siyah bir nokta yer alır. Bu ilişki, güneş ışığının dağlar ve vadiler üzerindeki hareketine yapılan bir ithaf olarak değerlendirilebilir. Yin, dağ kütlesinin gölgeli kısımlarını; Yang ise güneş gören taraflarını temsil eder. Güneş hareket ettikçe Yin ve Yang bölgeleri zamanla yer değiştirir.

Yin yavaş, yumuşak, soğuk, ıslak, pasif sıfatlarına sahiptir. Su, dünya, ay, kadınlık ve geceyi işaret eder.

Yang ise hızlı, sert, sağlam, kuru, sıcak sıfatlarına sahiptir. Ateş, gökyüzü, güneş, erkeklik ve gündüzü işaret eder.

Yin Yang sembolü ise resmi olarak kabul edilmiş değildir. Yani sanatsal çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Yin Yang ayrıca insan bedenine de uygulanabilir. Geleneksel Çin tıbbında sağlık, yin ve yang’in dengeli olmasıyla oluşur. Eğer bu iki durumdan biri ağır basarsa bedensel ve ruhsal açıdan sağlıksızlık olduğu düşünülür.

Yin Yang ve Doğa

Taocu felsefenin klasik metni Tao Te Ching‘in 42. bölümünde yin ve yang’den bahsedilir. Bu metinde şöyle bir örnek vardır. Sakin bir göle taş atıldığı zaman dalgalar oluşur. Bu dalgalar merkezde yoğundur ve merkezden dışarı doğru etkisini kaybederler. Bir süre sonra ise su tekrar durgun hale gelir. Yin ve yang burada birbirinin tersi olmasına rağmen eşit özelliklere sahiptir. Biri zirveye çıktığı zaman doğal olarak tersine dönmeye başlar. Örneğin buğday başakları yazın tamamen olgunlaşır. (Yang) Olgunlaşan buğday başağı tohum verir ve kışın ölür. (Yin) Bu döngü sonsuza dek devam eder.

Birbirilerinden Ayrı Düşünülemezler

Yin ve Yang birbirinden ayrı düşünülemez şeylerdir. Birbirlerinin mütemmim cüzleridir adeta. Ne kadın olmadan ne de erkek olmadan insan ırkı neslini devam ettirebilir. Ancak kadın ve erkek birlikte olunca ortaklık meydana getirirler ve bu ortaklık bir bütün oluşturur, ikilikten meydana gelen birlik…

İkilikten Meydana Gelen Birlik

Toprağa ekilen bir tohum, göğe doğru filiz verir. Biri yere doğru bir hareket iken diğeri göğe doğru bir harekettir. Filiz büyüyüp meyve verdikten sonra ise tekrar yere düşer ve toprağa karışır. Aynı zamanda filiz güneş ışığı isterken, tohum karanlık ister.

Diğer bir ifadeyle Yin ve Yang sabit değildir. Gündüz ve gece nasıl sürekli değişim halindeyse Yin ve Yang de öyledir. Bazense Yin ve Yang’den biri ağır basar. Örneğin bazı balık türlerinde eğer erkek balık sayısı yeterli değilse dişi balıklar hemen erkek balığa dönüşerek üremeye dahil olur.

Yin Yang Felsefesini Hayata Nasıl Uyarlayabiliriz?

Yin Yang felsefesini hayata nasıl uyarlayabiliriz? Bu konudaki teoriler oldukça ilginçtir.

Her şeyden öte, Yin Yang felsefesi mikro düzeyden makro düzeye kadar her şeyin denge ve harmoni olduğunu söylemektedir. Yin ve Yang arasındaki dengeyi sağlayarak uyumlu bir hayat yaşamak mümkündür.

Bu dengeyi yakalamak ise kolay bir şey değildir tabii. Modern hayatlarımızda harmoninin evrensel bir mimari çerçeve olduğunu anlamak ve yürüdüğümüz tek zeminin aldığımız nefes olduğunu anlamak sanıldığı kadar kolay değildir.

Peki bu bilinci kazanmak için neler yapılabilir?

Geleneksel Çin tıbbının iyileştirme yöntemi bu konuda yol gösterici niteliktedir. Dengesiz duygular, inançlar ve yaşam tarzları bedensel ve psikolojik sorunların temelidir. Bu unsurları dengeye sokmadıkça sürekli yeni sorunlar meydana gelecektir. Bu bağlamda Yin Yang felsefesi hem beden hem de duygu ve düşünceleri düzene ve dengeye sokmak üzerine yöntemler sunar.

Yin Yang ve Tıp

Geleneksel Çin tıbbında hastalar bütün olarak tedavi edilirdi. Bu nedenle zamanın hekimleri hastanın belli bir bölgesine değil, tüm bedenine odaklanırlrdı. Diğer yandan hekimler hastanın sorunlu bölgesindeki ağrıları ve acıları dindirmeye çalışır ve hastanın tamamen iyileşmesi için o kişiyi ruhen de iyileştirmeye çalışırlardı.

Temel Amaç Dengeyi Yeniden Tesis Etmek

kamera

Yin Yang teorisi ise bu tıp anlayışının bütüncül yaklaşımına son derece uygundur. Zira hastalık; hastalık yapıcı unsurlar ve sağlık enerjisinin çatışmasından kaynaklanır diye düşünülmekteydi. Bu yüzden hasta, olumlu bir doğrultuda hareket edince hastalıktan kolayca kurtulabileceği düşünülüyordu. Yani bedendeki dengesizliğin ortadan kaldırılması ve harmoninin tekrar oluşturulması temel amaçtı.

Klasik Çin tıbbında hedef, yin ve yang arasındaki dengeyi tesis etmektir. Bir taraf fazlaysa, amaç o tarafın etkisini azaltmaktır. Keza bir taraf eksikse, amaç yine o tarafın etkisini artırmaktır.  Diğer bir deyişle, hekimlerin temel amacı bedeni yeni bir denge durumuna getirmeye çalışmaktır. Örneğin;

  • Bir fazlalık varsa, o fazlalık azaltılmalıdır.
  • Beden çok sıcaksa, ısı düşürülmelidir.
  • Beden çok soğuksa, ısı artırılmalıdır.
  • Soruna yol açan şey nemse, kuru havaya geçilmelidir.
  • Balgam varsa, balgam çıkarılmalıdır.

Yang Fazlaysa Ne Olur?

Yang fazlaysa vücutta fazla patojen vardır, bunlar da hastalığa neden olur. Örneğin zatürree olan birinin ateşi yüksektir, yüzü kırmızıdır ve solunumu sorunludur. Ateşin yüksek olduğunu gösteren bu semptomlar, yang’ın karakteristik özellikleridir. Yin özellikleri normal olduğu için aşırı ateş, yang’in fazlalılığından ileri gelir.

Hekimler bu durumu yang’in kötücül özelliklerinin bedeni işgal etmesi olarak görürler. Tedavi olarak bedenin sıcaklığını düşürmek, soğuk içecekler içirmek örnek verilebilir. Ayrıca hararet alıcı bitkiler de fazla yang ile mücadelede sık kullanılır. Ateş normale düşürülünce beden tekrar eski dengesine kavuşur ve tedavi tamamlanmış olur.

Yin Eksikse Ne Olur?

Böyle bir durumda bedenin kötü beslenmesi söz konusudur. Yin ve yang birbiriyle sürekli mücadele içinde olduğu için biri azaldığında diğeri artar. Bu örnekler, vücuttaki yin azalmışsa, yang’in arttığı düşünülür. Bu durumsa ağız kuruluğuna, vücut sıcaklığının göreceli olarak artmasına, geceleri terlemeye neden olur. Bu ateş, gerçek ateş olarak kabul edilir. Zira bu ateş, yin’in azlığı nedeniyle meydana gelir, yang’in fazlalığı nedeniyle değil.

Yin’in eksik olması nedeniyle oluşan dengesizlik, genelde şeker hastalarında, menopoz kadınlarda ve veremli kişiler görülür. Aşırı ateş örneğinden farklı olarak yin eksikliğinde meydana gelen ateş, hararet giderici bitkilerle düşürülemez. Burada besleyici ve yin miktarını artırıcı bitkiler kullanılmalıdır.

Klasik Çin tıbbında yin eksikliği kansızlıkla ilişkilendirilir. Yeterli beslenme olmadığı zaman uyarıcı işlevler artar ve kızarma, terleme gibi durumlara neden olur. Özetle yin miktarı artırıldığında ateş ve diğer rahatsızlıklar da ortadan kalkar, beden tekrar denge konumuna gelir.

Bitkiler ve Yin-Yang Özellikleri

Geleneksel Çin tıbbında hekimler hastalara bütüncül yaklaştıkları için sundukları ilaçları da tüm vücuda şifa olarak hazırlamışlardır. Bütüncül yaklaşım sayesinde hazırlanan ilaçlar, kişinin hem ruh hem de beden sağlığını dengelemektedir.

Yin Yang teorisinde de hararet alıcı ve soğuk bitkiler, yin için; sıcak ve ısıtıcı bitkiler de yang için kullanılır. Yin bitkileri ekşi, acı ve tuzludur. Buna karşın yang bitkileri ise tatlı ve keskindir.

Bu özelliklere göre bitkiler iki sınıfa ayrılır.

Yin Bitkileri

Yin’e ait bitkiler soğuk olarak tüketilir ve vücudun hararetini alır. Detoks etkisi gösterir.

Bu kategorideki bitkilerin bir kısmı ekşi olmalarıyla bilinir. Ekşi bitkiler terleme, öksürük, sancılı regl, ishal gibi hastalıklara iyi gelir.

Acı tatlı bitkiler, ateşi düşürür. Sindirim sistemini düzenler. Astım, kusma, kabızlık gibi durumlara iyi gelir.

Velhasıl Yin kategorisine ait bitkiler genel olarak sakinleşmeyi, ateşi düşürmeyi, kabızlıktan kurtulmayı kolaylaştırır.

Yang Bitkileri

Yang kategorisine ait bitkiler de sıcak tüketilir ve bünyenin ısınmasını sağlar.

Keskin tatlı bitkiler kan akışını hızlandırırken şeker gibi tatlı olan bitkiler ise toksik etkileri ortadan kaldırır. Mide ve kas ağrılarını önler.

Yang kategorisindeki bitkiler genel olarak dolaşım sistemini düzenler, derinin sarkmasını önler.

Hayatınızdan Dengenin Eksik Olmaması Dileğiyle! 😉

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hollanda’nın Az Bilinen Şehri Lahey’i Sevmeniz için 8 Neden

Bir Yılda 100 Kitap Okumak İçin Neler Yapmak Lazım? 📚