in , ,

Türkiye’de Öne Çıkan Sivil Toplum Örgütlerini Yakından Tanıyalım!

Sivil Toplum Örgütü deyince aklınıza ne geliyor?

Hayatımızın içinde yer alan bu örgütler hakkında maalesef çok az bilgiye sahibiz bir çoğumuz.

Daha mutlu bir toplum inşaası için çalışan bu örgütlere gelin birlikte göz atalım.

Belki sizin için de gönüllü olabileceğiniz bir örgüt bulabiliriz… 😉

Sivil Toplum Örgütü Nedir?

Her toplumun kendine göre eksiklikleri ve gereksinimleri var. Hükümetlerin yerine getirmediği, getiremediği bu eksiklikler karşısında insanların resmi kurumlardan bağımsız olarak örgütlenip politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçlarla oluşturdukları kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ” sivil toplum örgütleri”  denir.

Sivil toplum örgütleri, gönüllü çalışmalar ve üyelerinin verdiği düzenli aidatlarla ayakta kalırlar. Vakıflar, dernekler, sendikalar ve mesleki kuruluşlar sivil toplum örgütlerini oluşturur. Sivil toplum örgütleri benzer amaçlara hizmet ettiğinden farklı ülkelerin sivil toplum örgütleri birbirleriyle ilişki halindedirler ve birbirlerini desteklerler.

Sivil Toplum Örgütleri ve Demokrasi

Sivil toplum örgütleri, toplulukların seslerini duyurabilmesinin en önemli yöntemi olmasıyla demokrasinin olmazsa olmazlarından. Baskıcı rejimlerle yönetilen ülkelerde sivil toplum örgütlerinin yok denecek kadar az olması da bununla ilgili.

Türkiye 2013 yılında en çok insani yardım yapan 4. ülke olmasına rağmen; ülkemizdeki sivil toplum örgütü sayısı, Amerika ve Avrupa’ya göre oldukça geride. Ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi; ülkemizin refah ve mutluluğunun artması, hak ve özgürlüklerimizin çok daha fazla güvence altında olması demek.

Ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin maddi ve manevi olarak çok daha fazla katkıya ihtiyacı var.

TEMA- Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı

1992’de kurulan Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, ülkemizin çöl olma tehlikesini, erozyonla mücadele, toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla kuruldu.

TEMA vakfı kırsal kalkınma projeleriyle doğal ortamı korurken; tarımda hayvancılıkta ve ormancılıkta da verimin artmasını sağlar. TEMA vakfı, uluslararası diğer örgütlerle de ilişki halindedir ve devam etmekte olan birçok projesi mevcut.

81 ilde 81 orman projesiyle 2 milyon 505 bin fidanın dikimini sağlayan TEMA, her yaş grubundan gönüllü kabul etmekte.

Türk Kızılayı

Kızılay’ın kökeni bir grup idealist Osmanlı hekiminin bir araya gelerek kurduğu bir dernek olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne dayanıyor. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle “Kızılay” adını almış Kızılay, ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşudur. 1868 yılından itibaren toplumsal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenmiştir.

700’ü Aşkın Şube

Kızılay 700’ü aşkın şubesiyle insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, birlik, evrensellik ilkeleriyle hareket eder. Kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet sunar. Türk Kızılayı yurdumuzda ve dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen doğal afetler sonrası, devlet kurumlarına destek görevi verir.

Afetzedelere, acil barınma ve beslenme hizmeti sağlar. Bölgesel kan merkezleriyle güvenli kan bağışı için de önemli görevler sürdürmektedir. Türk Kızılayı sadece ülkemizde değil Orta Doğu, Balkanlar, Asya ve Avrupa’da pek çok ülkede önemli yardımlar yapmaktadır. Türk Kızılayı şubelerine başvuru yapılarak gönüllü olunabilir.

AKUT- Arama Kurtarma Derneği

Arama Kurtarma Derneği, doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde tamamen gönüllü olarak, başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağlayarak güvenli ortamlara ulaşmalarını sağlar.

Üye Olmak İçin…

Bu tür olaylarda can kaybını azaltmak ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek de AKUT’un amaçlarındandır. AKUT’a üye olmak için tanışma toplantısı, 2 aşamalı seminer programına katılmak ve gerekli belgeleri derneğe vermeniz gerekiyor.

YEŞİLAY

Yeşilay; sigara, alkollü içki, kumar ve uyuşturucu  gibi alışkanlıklar ile mücadele eder. Bütün zararlı alışkanlıklardan halkın, özellikle gençlerin korunması için projeler yürütür. 1920’de İngiliz işgaliyle İstanbul Limanı’na getirilen binlerce alkollü içkinin gençlere ücretsiz dağıtılması ile İngilizler tarafından işgale karşı direnişin kırılması hedeflenmiştir. Bunun üzerine padişahın izniyle 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulmuştur.

LÖSEV-Lösemili Çocuklar Vakfı

LÖSEV’in asıl amacı lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasıdır. Bunun yanında kalıtsal kan hastalıklarının tedavisi için tedavi ve araştırma merkezleri kurmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür. LÖSEV 2000 tarihinde Türkiye’nin ilk ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi olan LÖSANTE’yi hizmete açmıştır.

LÖSEV’de çalışmak isterseniz;

*Ofis içi Çalışmaları

*Gönüllü Öğretmenlik

*İnternet İletişimleri (mail gönderimi, banner desteği vb)

*Mesleki Danışmanlık

*Organizasyonlar

*Satış

*Stant

*Tanıtım

*Tercüme

*Yardım Paketleri Hazırlama görevlerde gönüllü çalışan olabilirsiniz.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı; toplumumuzun kanayan yarası olan kadına karşı şiddetin önlenmesine yardım etmek, aile içi şiddete uğramış kadınlara psikolojik ve hukukî destek vererek onlara kalıcak yer sağlamak amacıyla hizmet eden bir vakıftır. Kuruluşundan itibaren dayağa karşı kadın dayanışması adı altında toplumu derinden etkileyen eylemler gerçekleştirmiştir.

Mor Çatı gönüllüsü olmak için belirli dönemlerde düzenlenen mor buluşma toplantılarına ve gönüllü atölyelerine katılmak gerekiyor. Buluşma ve atölye çalışmalarında toplumsal cinsiyet ve erkek şiddetine ilişkin farkındalığı yükseltmek hedeflenir. Mor Çatı gönüllüsü olmak için belirli dönemlerde düzenlenen toplumsal cinsiyet ve erkek şiddetine ilişkin farkındalığı anlatan mor buluşma toplantılarına ve gönüllü atölyelerine katılmak gerekiyor.

Kadın Haklarını Koruma Derneği

Kadın Haklarını Koruma Derneği ülkemizde kadınlara verilen hakları korumak ve geliştirmek, toplumda kadının saygınlığının artırılması, cinsiyet ayırımının ortadan kaldırılması, her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla kurulan neredeyse ilk dernektir. Türkiye’de kadınların hem kendi emekli maaşını hem de ölen eşinin emekli eşinin maaş alması, Kadın Haklarını Koruma Derneğinin teklif ve baskıları sonucu kabul edilmiştir.

Dernek Hizmetleri

Yine bu derneğin öncülüğünde, Türkiye’de ilk defa 1972 yılında Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi kurulmuştur. Kadın Sığınma Evlerinin açılması, kadınların da askere alınması, ev kadınlarına emeklilik hakkının sağlanması, aile planlaması ve (Eğitebileceğin kadar çocuk yap) sloganı ile cinsel eğitim, kadın polis yetiştirilmesi konularında da çalışmalar sürdürüyor.

Dernek okuma-yazma kursları, dikiş kursları, kırsal kesimlerdeki ev kadınlarının ürettikleri el becerilerinin satımı ile kendilerine gelir sağlıyor. Kadın Haklarını Koruma Derneği kadınlarımıza boşanma, ayrılık ve nafaka davalarında danışmanlık ve  hukuki yardımda da bulunuyor.

TOG- Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençliğin enerjisini toplum için faydaya dönüştürmeyi amaçlamış bir sosyal toplum örgütü. Aralık 2002’de kurulan TOG, gençlerin ve yetişkinlerin öncülüğünde TOG bünyesinde farklı dönemlerde, farklı temalarda, farklı gençlik gruplarıyla sürdürülen ulusal ve uluslararası projeleriyle  toplumsal barış, dayanışma ve değişime katkıda bulunmayı amaçlıyor. TOG, vakfına gönüllü olmak için yapmanız gereken tek şey internet üzerinden gerekli bilgileri mail atarak TOG saha sorumlularının size ulaşmasını beklemek.

TEGV- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı,  eğitimin bir temel hak ve güç olduğu inancıyla, eğitim olanakları sıkıntılı olan çocuklara ve gençlere destek olmak için yola çıkmış bir oluşum. Vakıf çıktığı bu yolda, “Türkiye’nin yarınlarında aydınlık yüzler görmenin ön koşulu, bugün çocuklarımızı en iyi şekilde eğitebilmektir.”  anlayışıyla ilerliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, hayata zor koşullarda başlayan birçok çocuk için eğitim başarılı bir iş insanı, sanatçı, bilim insanı olabilmesinin tek şansıdır.

3 Çeşit Gönüllülük

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, daha iyi bir eğitim amacıyla yaptığı çalışmalarda gönüllülerini eğitim, eğitmen ve kaynak dışındaki görevlerde destek gönüllüsü olmak üzere 3’e ayırır. Eğitim gönüllüleri Türkiye geneline yayılmış TEGV noktalarında çocuklarla eğitim etkinliklerinde bir araya gelirler. Eğitmen gönüllüleri ise TEGV eğitimlerinin gönüllülere verilmesinde görev alırlar. Destek gönüllüleri ise eğitim dışındaki iletişim, proje, ofis ve kurumsal gönüllülüklerde görev yaparlar.

Darüşşafaka Cemiyeti

Darüşşafaka, Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak Kapalıçarşı çevresindeki çırakların okutulması amacıyla 1863 yılında faaliyete geçmiştir. Eğitim de fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.  4. sınıfta okuyan, babası veya annesi hayatta olmayan çocukların sınavda gösterdikleri başarıya göre Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında eğitim almaya hak kazanıyor.

TEV- Türkiye Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfının yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamayı amaçlayan bir sosyal toplum örgütüdür. Ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri desteklemek amacıyla, birçok öğrenciye burs vermektedirler. Gönüllülerini kaynak geliştime, bursiyer seçme, eğitim, proje, ofis ve bağışçı olmak üzere 6 farklı alanda görevlendirmektedirler.

TOÇEV- Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı

toçev

TOÇEV  1994’den beri ”Okumak her çocuğun hakkıdır.” sloganıyla ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle okuyamayan çocuklara maddi ve manevi destek veriyor. TOÇEV 1994’de Ebru Uygun ve 5 arkadaşının , 5 çocuğun eğitim hayatını değiştirmek için yola çıkmasıyla kuruldu. Şu an 5 milyonu aşkın çocuk ile çalışmalarına devam ediyor.

Yaşasın Okulumuz Kampanyası

TOÇEV uluslarası alanda da ödüller alarak ismini dünyaya duyurmayı başardı. Şu güne kadar 15’in üzerinde sosyal sorumluluk projesine imza atan dernek, 2004 yılında yürütülen ”Yaşasın Okulumuz” kampanyası ile 204 köy okulunun onarımını gerçekleştirmişti.

AÇEV- Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Türkiye’de çocukların en hızlı geliştiği ve öğrendiği dönem erken yaş dönemidir. Bu dönemlerdeki eğitim eksikliğinin bir grup Boğaziçili akademisyen tarafından görülmesi üzerine AÇEV kurulmuştur. İhtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik tüm eğitimlerimizi iyi ve sağlıklı bir “erken çocukluk dönemi” geçirilmesi, daha gelişmiş bir toplum yaratılması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla gerçekleştiriyoruz. AÇEV’ de gönüllü, çalışan ya da bağışçı olabilirsiniz.

Mehmetçik Vakfı

Mehmetçik Vakfı görev esnasında hayatını kaybeden veya sakat kalan erbaş ve erlerin eş,çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları kimselere sosyal ve ekonomik destek olmak amacı ile kurulmuştur.

ÇEVKO- Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı

Atık maddeler, geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir. Böylece hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlanabilir.  ÇEVKO, 1992′ de Türkiye’de sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir geri kazanım sistemi oluşturmak için 14 sanayi kurumunun desteklemesiyle kurulmuştur. Çevko eğitim çalışmaları, model projeler ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜKODER- Tüketiciyi Koruma Derneği

TÜKODER, 1990 yılında henüz tüketici hakları kavramı Türk hukuk sistemine girmemişken kurulmuştur. Tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlenmenin sağlanabilmesi amacıyla kurulmuştur. Yayın organlarından reklam almadan ve tüketiciyi herhangi bir ürüne yönlendirmeden, sadece üyelerinin gönüllü katkılarıyla faaliyet gösteren TÜKODER tam bağımsız bir tüketici vakfıdır.

ÇYDD- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği , Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş topluma ulaşmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye’nin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışmalar yapar. Öğrencilere burs vermek, okullara kütüphane ve yurtlar açmak, malzeme desteği sağlamak için önemli projeler yürütmüşlerdir.

HAYKOD- Hayvanları Koruma Derneği

HAYKOD, 1955 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar önderliğinde​​, İsmet İnönü, Refik Koraltan, Suna Kan, Sabiha Bengütaş gibi önemli isimlerin kurucu üyesi olduğu bir dernektir. Türkiye’de ilk hayvan barınma tesisini kurmuştur. Sahipsiz hayvanların aşılandırılması ve sahiplendirilmesi için belediyeler ile çalışmalar yapmaktadır. Her yıl geleneksel olarak ”Sokak Kedileri” adına sergiler düzenlemektedir.

Sizler de bildiğiniz, destek verdiğiniz sivil toplum örgütlerini bizlerle paylaşabilir ve onların daha görünür olmasına katkı sağlayabilirsiniz. Unutmayın hep birlikte daha güçlüyüz! 😉

6 Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hawking, Dünyada Bir Gelecek Umudunun Gittikçe Azaldığını Açıkladı

5 Yaşından Beri Hiç Uzamayan 50 Yaşındaki Basori Bal’ın Şaşırtıcı Hikayesi